ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တရားမ၀င္ေရႊေမွာ္မ်ား ဖမ္းဆီး

ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္က ဆင္ေသေက်းရြာ၊ နမ့္သည္းႀကီးေခ်ာင္း အတြင္းရွိတဲ့မွာ တရားမ၀င္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ေရႊေမွာ္ေတြကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။
နမ့္သည္းႀကီး ေခ်ာင္းအတြင္းမွာ တရားမ၀င္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ေရႊေမ်ာ ၃ ေမ်ာကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လို႔ ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ ၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေတးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827