ငလ်င္ဒဏ္သင့္ပုဂံေဒသ ကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ေရာက္ရန္ ယူနက္စကုိႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား

ယူနက္စကိုပညာရွင္ေတြအပါ၀င္ ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္ေတြပူးေပါင္းၿပီး ငလ်င္ဒဏ္ခံစား ခဲ့ရတဲ့ ပုဂံေဒသကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္စာရင္း ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827