တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက မွန္တံတား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္မျပည့္ခင္ ျပန္ပိတ္

လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကမၻာ့အ႐ွည္ဆံုးနဲ႔ အျမင့္ဆံုး မွန္တံတားကို ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နည္းစနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးျမႇင့္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အတြက္ ျပန္ပိတ္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827