တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ BGF စစ္ေၾကာင္းမ်ား ရုပ္သိမ္းေပးရန္ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႔မွ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပီး ႏွစ္ရက္ခန္႔အၾကာ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြား

တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA)က ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္မႈ ေက်း႐ြာအနီးမွာ လံုျခံဳေရး ရယူထားတဲ့ BGF စစ္ေၾကာင္းေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္စစ္ၾကာင္းေတြ ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ႀသဂုတ္လ(၃၁) ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပီးနွစ္ရက္ေျမာက္မွာ စတင္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827