မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ တည္ေနရာေျမပံုမ်ား ပါ၀င္ေသာ i rout Mobile Application ကို အခမဲ့ေပးမည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆးရံု၊ရဲစခန္း၊ တည္ေနရာျပေျမပံုေတြပါ၀င္မယ့္  Application အသစ္ တစ္ခုေရးဆြဲေနျပီး အခုႏွစ္ မကုန္မီ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေရးဆြဲေနျပီး အခမဲ့ Download လုပ္ခြင့္ေပးသြားမယ္ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304