ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးကို ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ေတာင္ဒဂံု၊ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာ၊ ဒလ အပါအ၀င္ ျမိဳ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သင္ၾကားမည္

အခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းနဲ႔ အလယ္တန္းပညာေရးကို ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ေတာင္ဒဂံု၊ ေရႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာ၊ ဒလ အပါအ၀င္ ျမိဳ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ ေက်ာင္းျပင္ပနဲ႔ တသက္တာပညာေရးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304