နာမည္ေက်ာ္ ဒီဇိုင္နာ ငါးဦး ပါ၀င္သည့္ Wedding Fair ရိႈးပြဲႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏုိဗုိတယ္ ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္

နာမည္ေက်ာ္ ဒီဇိုင္နာ ငါးဦး ပါ၀င္သည့္ Wedding Fair ရိႈးပြဲႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏုိဗုိတယ္ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304