ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ဆစ္ က မာသာထရီဇာကိုျမင့္ျမတ္သည့္ သူေတာ္စင္အျဖစ္ တရား၀င္ဂုဏ္ျပဳ သတ္မွတ္

စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ဆစ္ဟာ အယ္ေဘးနီးယားႏြယ္ဖြား အိႏၵိယသီလ႐ွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူမာ သာထရီဇာကိုသူေတာ္စင္ တစ္ပါးအျဖစ္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722