ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အတြင္းရိွ ေနအိမ္တစ္လံုးအား ေရွာင္တစ္ခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဓားမ်ားႏွင့္အတူ မသကၤာဖြယ္ရာ အၾကမ္းဖက္သမားဟု ယူဆရသူ ဘဂၤါလီတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အတြင္းရိွ ရပ္ကြက္တစ္ခုမွ ေနအိမ္တစ္လံုးအား ေရွာင္တစ္ခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးစဥ္ စစ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ ဓားေတြနဲ႔အတူ မသကၤာဖြယ္ရာ အၾကမ္းဖက္သမားဟုယူဆရသူ ဘဂၤါလီတစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္လုိ႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,457