ေတာင္ကိုရီးယား၏ အႀကီးဆံုးေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ ေဒ၀ါလီခံရမည့္အေျခအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Hanjing Shipping ဟာ ဘ႑ာေရးအ႐ံႈးေပၚမႈေတြေၾကာင့္ ေဒ၀ါလီခံရမယ့္ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ အခုလိုအေျခအေန နဲ႕ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ Hanjing Shipping ကုမၸဏီဟာကမၻာေပၚမွာ သတၱမအႀကီးဆံုး ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,734