ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ေဒသခံမ်ားကန္႕ကြက္

ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္မွာ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဒသခံေက်းရြာမ်ားက ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ေပၚလာမွာကို စိုးရိမ္တာေၾကာင့္ ေက်းရြာ နွစ္ဆယ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722