ေဟာင္ေကာင္တြင္ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္႐ွားမႈေနာက္ပိုင္း အဓိကေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ ျပန္ လည္က်င္းပ

စက္တင္ဘာလ၄ရက္ေန႔က ေဟာင္ေကာင္ေဒသမွာ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္႐ွားမႈေနာက္ ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့တဲ့ အဓိကေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,734