ေအာက္တိုဘာ ၁၄ မွာက်င္းပမည္႔ ကမာၻ႔အရိုးပြေရာဂါေန႔ အေၾကာင္း (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

ကမာၻ႕ေပၚတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးလွ်င္ တစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသား ၅ ဦးလွ်င္ တစ္ဦးသည္ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္လွ်င္ အရိုးပြျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အရိုးက်ဳိးမႈကို ခံစားရလွ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာနုိင္ငံမွာလည္း အရိုးပြေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာ ဗဟုသုတရရွိေစဖို႔ ေအာက္တို႔ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ကမာၻ႕အရိုးပြေရာဂါေန႔ ျပဳလုပ္မည့္အေၾကာင္း ရိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,457