တို႔ရဲ႕ကမၻာႀကီးက်န္းမာဖို႔ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ကို ဆန္႔က်င္စို႔ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ လူေတြ၊ တိရိစၦာန္ေတြနဲ႔ ကမၻာႀကီးရဲ႕ က်န္းမာေရးကို တျဖည္းျဖည္း ထိခိုက္လာေစတဲ့ ပလပ္စတစ္အိတ္ (ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္) ေတြရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,457