ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မရွိေတာ့ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား ဆက္လက္ေတြ႕ရွိေန

ေမာင္ေတာေဒသမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ခိုက္မႈေတြ မရွိေတာ့ေပမယ့္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ေဒသႏၱရ လက္လုပ္မိုင္းေတြကိုေတာ့ ဆက္လက္ေတြ႕ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,457