ထား၀ယ္ခရိုင္ရွိ ဘန္းေခ်ာင္းေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းအေပၚ ေဒသခံမ်ားတိုင္ၾကားမႈကို ထိုင္းႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ၾကားနာစစ္ေဆး

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ခရိုင္ရွိ ဘန္းေခ်ာင္းေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိခိုက္မႈေတြရွိေနတယ္ဆိုၿပီး ေဒသခံမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး တိုင္ၾကားထားမႈကို ထိုင္းႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,457