ရခိုင္မွထြက္ေျပးလာသည္႔ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္ေခၚယူရန္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္တိုက္တြန္း

ရခိုင္ကေန ထြက္ေျပးလာတဲ႔ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ေတြကို ေနရပ္ျပန္ေခၚယူဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,457