ရိုးရာအထည္မ်ားအား ၀တ္ဆင္မႈ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ရိုးရာအထည္ရက္လုပ္မႈ ယကၠန္းလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာ

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ရဲ႕ ရုိးရာအထည္ရက္လုပ္မႈ ယကၠန္းလုပ္ငန္းက ထုတ္လုပ္တဲ့အထည္ေတြကို ဝတ္ဆင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာနဲ႔အမွ် ရုိးရာအထည္ရက္လုပ္မႈ ယကၠန္းလုပ္ငန္းေတြလည္း ယခင္ႏွစ္ေတြကထက္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္လာတယ္လို႔ ေဆာင္းဒါးယကၠန္းနဲ႔ အသက္ေမြးပညာသိပၸံ သင္တန္းေက်ာင္းက သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304