ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အၾကမ္းဖက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ေနရဆဲေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အထူးလံုၿခံဳေရးေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ထုတ္ျပန္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ေနရဆဲေနရာေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ အထူးလံုၿခံဳေရးေပးဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ကေန စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီး ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,457