ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္း စက္သံုးဆီေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္အေရတြက္ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး တရား၀င္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလိုလားေန

ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္း စက္သံုးဆီေရာင္းခ်တဲ့ ဆိုင္အေရအတြက္ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး တရား၀င္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လိုလားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304