ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ေရး ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ တိုက္တြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ အဆံုးသတ္ေရး ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304