ဒုတိယတန္း သင္ရုိးညႊန္းတမ္းသစ္အတြက္ အေျခခံပညာ ဆရာ ဆရာ မမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္သင္တန္းေပးမည္

လာမယ့္ပညာသင္ႏွစ္မွာ သင္ၾကားမယ့္ ဒုတိယတန္း သင္ရုိးညႊန္းတမ္းသစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ဒီဇင္ဘာလမွာ စတင္သင္တန္းေပးသြားမယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304