ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးဆုံး အခက္အခဲထဲတြင္ ပါ၀င္လာၿပီး ယင္းကိစၥကုိ ေျဖရွင္းရန္ ႏုိင္ငံသားအားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း SNLD ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္ ေျပာၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံးအခက္အခဲထဲမွာ ပါ၀င္လာၿပီး အဲဒီအေရးကိစၥကုိေျဖရွင္းဖုိ႔ ႏုိင္ငံသားအားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304