အိမ္ေထာင္ရွင္မ ဆိုသည္မွာ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ အိမ္ေထာင္ရွင္မ ဆုိသည္မွာ မိသားစုအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန အေရးႀကီးတဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

■ သီတင္းက်ြတ္ၿပီဆိုရင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း အေၾကာင္းအရာကို ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

■ ဒီေတာ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မ ျဖစ္လာမယ့္ ဇနီးေတြအတြက္ သရုပ္ေဆာင္ ျမႏွင္းရည္လြင္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ရွင္မအေၾကာင္းကို ရိုက္ကူးထားပါတယ္။

■ ခင္ပြန္းန႔ဲဇနီး တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နားလည္မႈအျပည့္နဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို ျဖတ္သန္းခဲ့ပံု

■ ႏွစ္ေယာက္ အတူတူေစ်း၀ယ္ထြက္ပံုေတြကို ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ရိုက္ကူးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613