ပါလက္စတိုင္းညီညြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ တစ္လအတြင္း ဂါဇာေဒသသို႔ သမၼတမာမြတ္အဘားစ္ သြားေရာက္မည္

ပါလက္စတိုင္းသမၼတ မာမြတ္အဘားစ္ ဟာဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသကို တစ္လအတြင္းမွာ သြားေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဖာတာပါတီရဲ႕ ထိပ္တန္းတာ၀န္႐ွိသူ တစ္ဦးက ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304