ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး သံုးခုရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လက္ရိွျဖစ္ေပၚ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး သံုးခုရိွတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304