ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး Ms. Renata Lok-Dessallien ၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ ယခုလကုန္တြင္ ၿပီးဆုံးမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Ms. Renata Lok-Dessallien ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေလးႏွစ္ခန္႔ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈဟာ အခု ေအာက္တုိဘာလကုန္မွာ ၿပီးဆုံးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢရုံးက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္စြဲနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304