၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုုင္ျပည္နယ္ရွိ ရေသ့ေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ စီမံခ်က္ခ်၍ စတင္ေဆာင္ရြက္

ရခိုင္ျပည္္နယ္ရွိ ရေသ့ေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေအာင္ စီမံခ်က္ခ်ကာ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္္း လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304