ေမြးရာပါ အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ဂ်ပန္စႏၵယားပညာရွင္တစ္ဦး ႏုိင္ငံတကာဂႏၱ၀င္ဂီတပြဲမ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ တစ္ဦးျဖစ္လာ

ေမြးရာပါအျမင္အာရုံခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္စႏၵယားပညာရွင္ ႏုိဘူးဟာအခုအခါမွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာဂႏၱ၀င္ ဂီတပြဲေတြမွာ နာမည္ေက်ာ္တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734