၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာမူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ စာေမးပြဲဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပလ်က္ရွိ

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာမူလတန္းနဲ႔ အလယ္တန္းအဆင့္ စာေမးပြဲဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္နဲ႔ လမ္းမေတာ္ အထက (၁) တုိ႔မွာ က်င္းပမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734