ဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ မတရားစြပ္စြဲတရားစြဲဆိုမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေရး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွ ေတာင္သူမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ဖမ္းဆီးခံေတာင္သူမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရးနဲ႔ မတရားစြပ္စြဲ တရားစြဲဆိုမႈေတြ ရပ္တန္႔ေရး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွာ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္က ေတာင္သူေတြက ဒီကေန႔မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734