ျဖဴစင္ေသာကမ္းလက္မ်ား (မဂၤလာပါ လူငယ္ပရဟိတအသင္း) (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

မဂၤလာပါ လူငယ္ပရဟိတအသင္းက အသင္းသူအသင္းသား လူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြစြာ လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားႏွင့္အတူ အသင္းအေၾကာင္းစံုစံုလင္လင္ကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734