အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ပူးေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားက အဆိုးရြားဆံုး အေျခအေနျဖစ္လာၿပီဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယားသံတမန္ ေ၀ဖန္

အေမရိကန္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တဲ႔ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈဟာ ေဒသတြင္းမွာ အဆိုးရြားဆံုးအေျခအေန ျဖစ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယားသံတမန္က နို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623