ဆီးရီးယားႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ေစ်းတစ္ခုကုိ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၅၃ ဦးအထိ ရွိလာ

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း အလက္ပိုျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕ငယ္တစ္ခုမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေစ်းတစ္ခုကုိ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ ၅၃ ဦးထိရွိလာၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734