ၿမိတ္ေဒသအတြင္း ရိုးရာအစားအေသာက္ႏွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဓနိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဓနိပင္ရွားပါးလာမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လာေနဟု ဓနိေတာင္သူမ်ားေျပာ

ၿမိတ္ေဒသအတြင္း ရိုးရာအစားအေသာက္နဲ႔ လက္မႈလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဓနိလုပ္ငန္းေတြမွာ ဓနိပင္ရွားပါးလာမႈနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕လာေနရတယ္လို႔ ေတာင္သူေတြထံကကေန သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728