ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ေနရာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္အဖီအဆြယ္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားအား စည္ပင္က တရားစြဲဆိုမႈ ရွစ္မႈခန္႔ရွိထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ရွင္းလင္းေရးမႈလုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ေနရာေတြမွာ က်ဴးေက်ာ္အဖီအဆြယ္ ေဆာက္လုပ္မႈေတြကို တရားစြဲဆိုထားၿပီး ဒီလိုစြဲဆိုထားရာမွာအမႈ ရွစ္မႈခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728