မႏၱေလးျမစ္ငယ္တြင္ ကုန္းတြင္းဆိပ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာကုမၸဏီမွ လူထုအက်ိဳးျပဳအျဖစ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမစ္ငယ္မွာ ကုန္းတြင္းဆိပ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ KM Terminal & Logistics ကုမၸဏီက လူထုအက်ိဳးျပဳအျဖစ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ေထာက္ပံမႈေတြ ေပးအပ္လႉဒါန္းပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္က ျမစ္ငယ္အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728