ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းသေဘၤာႀကီးမ်ားမွ ကမ္းေျခအနီး ေရမိုင္တစ္မိုင္အတြင္းထိ ငါးမ်ားကို ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အခက္ေတြ႕

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခေဒသ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ကမ္းေျခအနီး ေရမိုင္တစ္မိုင္အတြင္းထိ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းယာဥ္ႀကီးေတြ ၀င္ေရာက္ငါးဖမ္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံေရလုပ္သားေတြ အခက္ေတြ႕ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728