ၾကည္လင္ေသာ အျမင္အာရံုမ်ွေဝျခင္း (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ SCG နွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပံ့ပိုးကူညီေပးတဲ့ မြန္ျပည္နယ္ရွိ မ်က္စိအတြင္းတိမ္လူနာမ်ားအား အခမဲ့မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသေပးျခင္း Sharing a Brighter Vision “ၾကည္လင္ေသာ အျမင္အာရံုမ်ွေဝျခင္း” အခမ္းအနားနဲ႔ လူနာရွင္ေတြရဲ႕ ဝမ္းေျမာက္ၾကည္နူးေနတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြကို မ်ွေဝခံစားနိုင္ဖို႔ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,735