ခ်မ္းခ်မ္းေျပာတဲ့ ကြာရွင္းရျခင္းအေၾကာင္း (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

သူတို ့ကေတာ့  ျငင္းမွာပဲ။။

သူတို ့ကို လည္း ၀န္မခံခိုင္းေတာ့ဘူး။

သူတို ့က က်ြန္မအတြက္ ေသလူေတြပဲ..

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734