ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအစည္းအေ၀းမ်ားကို အထက္ေအာက္ ညႊန္ၾကားမႈပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဖိတ္ ၾကား၍ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးသည့္ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လစဥ္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနဟုဆို

ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအစည္းအေ၀းေတြကို အထက္ေအာက္ ညႊန္ၾကားမႈပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာန ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ဖိတ္ၾကားကာအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လစဥ္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး လုံျခဳံေရးႏွင္႔နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္သန္႔ႏိုင္က ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613