ဘဂၤါလီဒုုကၡသည္ တစ္သိန္းကို ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ရွိ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းသို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ေနာက္ဆံုးထားၿပီးေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ စီစဥ္ေန

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အာဏာပိုင္ေတြဟာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ တစ္သိန္းကို ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာရွိတဲ႔ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613