မိတီၳလာၿမိဳ႔နယ္တရားရုံးမွ တရားသူႀကီးႏွစ္ဦးအား တရားမွ်တမႈမရွိဟုဆိုကာ ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးပါရန္ႏွင့္ အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

မိတီၱလာၿမိဳ႔နယ္ တရားရုံးမွ တရားသူႀကီးႏွစ္ဦးကို တရားစီရင္ရာတြင္ မွ်တမွန္ကန္မႈ မရွိဟုဆိုကာထိေရာက္စြာ အေရး ယူေပးပါရန္နဲ႔ အလိုမရွိေၾကာင္းဒီဇင္ဘာ(၇)ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းကလူအခ်ိဳ႕က လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613