ေဂ်ရုဆလင္ၿမဳိ႕ကို အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ထရန္႕က အသိအမွတ္ျပဳေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္ ဂါဇာကမ္းေျမာင္တြင္ ပါလက္စတိုိင္းလူမ်ိဳးေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ

ေဂ်ရုဆလင္ၿမဳိ႕ကို အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အေမရိကန္သမၼတထရန္႕က အသိအမွတ္ၿပဳေၾကညာ လိုက္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ဂါဇာကမ္းေျမာင္တြင္ ပါလက္စတိုိင္းလူမ်ိဳးေထာင္နဲ႔ ခ်ီၿပီး ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613