ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ စပါး၀ယ္ယူမႈ မရွိသျဖင့္ ေမာင္ေတာေဒသထြက္စပါးမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီေဒသမ်ားသို႔ တင္ပို႔မည္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က စပါး၀ယ္ယူမႈ မရွိတာေၾကာင့္ ေမာင္ေတာေဒသကထြက္ရွိတဲ့ စပါးေတြကို ရန္ကုန္နဲ႔ ဧရာ၀တီေဒသေတြကို တင္ပို႔သြားမယ္လို႔ သိရိွရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727