႐ု႐ွားသမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ လာမည့္မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္

႐ု႐ွားသမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လာမယ့္မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသြားမယ္လို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ႐ု႐ွားအထက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,727