အေျခခံပညာ သင္ရိုးညြန္းအသစ္ႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ (Exclusive Interview – ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ အေျခခံပညာဒုတိယတန္းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ကေနစၿပီး သင္ရိုးညြန္းသစ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ KG တန္းကို သင္ရုိးသစ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ ပထမတန္းသင္ရိုးသစ္ေတြကို ေျပာင္းလဲသင္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

■ အခုလိုသင္ရိုးအသစ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားမႈအေပၚ ဆရာ ဆရာမေတြဘက္က ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ေက်ာင္းသားမိဘေတြရဲ႕ သင္ရိုးအသစ္အေပၚ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္မႈ အေနအထားေတြကို နည္းျပသင္တန္းေပးမႈ ဆရာအတတ္ပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆရာမေဒၚ၀င္းသိဂႌေက်ာ္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီး တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734