ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး – စည္းလံုးညီညြတ္မႈရဲ႕ရလဒ္

ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ တင္ဆက္မႈ (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

■ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုၿပီး ကမၻာ့ေျမပံုရဲ႕ တစ္ေနရာမွာ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၺည္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
■ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ တနလၤာေန႔မွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္အရ ေပၚထြက္လာတဲ့၊ ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ုပ္ရဲ႕ ကတိက၀တ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အခမ္းအနား တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာဆိုရင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈရဲ႕ ေနာက္ဆံုးက႑ သမိုင္းမွတ္တိုင္ တစ္ခုလို႔ဆိုရမွာပါ။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,735