ေယာဂအာသန (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

“Extended Triangle Pose”

အခုျပသမယ့္ ေယာဂက်င့္စဥ္ကို ပံုမွန္က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္

■ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ အေၾကာမ်ား ေပ်ာ့ေျပာင္းေစၿပီး အေညာင္းအညာေျပေစပါတယ္။
■ အစာေျခဖ်က္အားစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ၀မ္းဗိုက္တြင္း ကလီစာမ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ အားေကာင္းေစတယ္။
■ အသက္ရႈ ေလ့က်င့္မႈလည္း ပါ၀င္လို႔ အဆုတ္အားေကာင္းေစပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,462