ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္ရံုသံုးရံုေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း သုေတသန စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပ

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စုမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စက္ရံုႀကီးသံုးရံုေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ရွိေနတယ္လို႔ “ခ်ယ္ရီေျမမွ အေမ့ေလ်ာ့ခံဘ၀မ်ား” လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728